Organisation

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Pargas.

Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Förutom centralförvaltningen i Pargas består Kårkulla samkommuns förvaltning av den regionala förvaltningen som är uppdelad i Nyland, Åboland och Österbotten.

Kontaktuppgifter till personalen

Kårkulla samkommuns  lagstadgade ledargrupp för specialomsorger för mandatperioden 2017-2020 består av:
Verksamhetschef (ordförande), överläkare, pedagogisk handledare och ledande kurator.

Samkommunens personalorganisation

© 2019 Kårkulla samkommun