Styrelsens föredragningslistor och protokoll

2018

Föredragningslista 22.11.2018

Protokoll 25.10.2018
Protokoll 20.9.2018
Protokoll 30.8.2018
Protokoll, extra möte 14.6.2018
Protokoll 24.5.2018
Protokoll 28.3.2018

Protokoll 1.3.2018
Protokoll 25.1.2018

Beslut som justerats omedelbart på mötet:

Styrelsens beslut 20.9.2018 § 115
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 119
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 120
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 122
Styrelsens beslut 20.9.2018 § 127

© 2015 Kårkulla samkommun