Styrelsens föredragningslistor och protokoll

2020

Protokoll 28.5.2020
Beslut: Val av överläkare till Expert- och utvecklingscentret
Beslut: Extra ärende, flytt av tjänsteinnehavare
Beslut: Nytt ekonomistyrningssystem 

Protokoll 26.3.2020
Protokoll 27.2.2020
Protokoll 23.1.2020

© 2019 Kårkulla samkommun