Styrelsens föredragningslistor och protokoll

2019

Föredragningslista 28.3.2019

Protokoll 28.2.2019
Protokoll 23.1.2019

Beslut som justerats omedelbart på mötet:

Styrelsens beslut 23.1.2019 § 8

© 2015 Kårkulla samkommun