Styrelsens föredragningslistor och protokoll

2020

Protokoll 26.3.2020
Följande beslut justerades omedelbart på styrelsens möte 26.3.2020:
§ 34 Val av ekonomichef


Protokoll 27.2.2020
Protokoll 23.1.2020

© 2019 Kårkulla samkommun