Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga i samkommunens allmänna datanät. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer 


Samkommunsdirektören

Ekonomidirektören

Chefen för EUC
Beslut 59 / 13.9.2019

Personalchefen
Beslut 79 / 27.8.2019

Verksamhetschefen

Regionchefen i västra Nyland

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut 31 / 09.9.2019

Regionchefen i östra Nyland
Beslut 21 / 16.9.2019

Regionchefen i Åboland
Beslut 24 / 10.9.2019

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten
Beslut 90 / 10.9.2019
Beslut 86 / 02.9.2019
Beslut 82 / 02.9.2019

Regionchefen i norra Österbotten 

 

 

 

 

 

© 2019 Kårkulla samkommun