Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Läs mer

Styrelsen sammanträder under våren 2017 följande dagar:

26.1.2017 (till påseende 15.2.2017)
16.2.2017 (till påseende 8.3.2017)
30.3.2017 (till påseende 21.4.2017)
27.4.2017 (till påseende 18.5.2017)
23.5.2017 (till påseende 14.6.2017)
20.6.2017 (till påseende 11.7.2017)

Fullmäktige sammanträder 14.6.2017 (till påseende 14.7.2017)

Nämnden i Österbotten sammanträder under våren följande dagar:

12.1.2017 (till påseende 1.2.2017)

Nämnden i Nyland sammanträder under våren följande dagar:

12.1.2017 (till påseende 1.2.2017)
15.3.2017 (till påseende 4.4.2017)
12.4.2017 (till påseende 5.5.2017)
8.5.2017 (till påseende 29.5.2017)
5.6.2017 (till påseende 26.6.2017)

Nämnden i Åboland sammanträder under våren följande dagar:

9.3.2017 (till påseende 29.3.2017)
26.4.2017 (till påseende 19.5.2017)
1.6.2017  (till påseende 22.6.2017)

Offentlig framläggning av beslutsprotokoll i Kårkulla samkommun

Protokollen från fullmäktiges, styrelsens och regionala nämndernas sammanträden hålls framlagda till påseende under kanslitid på Kårkulla samkommuns centralförvaltning i Pargas, Kårkullavägen 142.
Fullmäktiges protokoll framläggs till påseende den trettionde dagen efter sammanträdet. Övriga organs protokoll framläggs den fjortonde arbetsdagen efter sammanträdesdagen.  Sammanträdesdagen räknas inte.
Infaller dagen på helgdag eller söckenlördag hålls protokollet framlagt första söckendagen därefter.

Carola Isaksson

Förvaltningssekreterare
svarar på frågor om protokollen och besluten
Tfn 0247 431 217
carola.isaksson@karkulla.fi

Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll som fattats med stöd av bestämmelserna i samkommunens förvaltningsstadga framläggs till påseende följande måndag efter att beslutet fattats. Om måndagen infaller på helgdag hålls protokollet framlagt första vardagen därefter.

Läs mer

Besluten finns framlagda enligt följande:

Plats för framläggande av beslutsprotokoll

Centralförvaltningen i Pargas

Samkommunsdirektör
Ekonomidirektör
Överläkare
Personalchef
Chef för Expert- och utvecklingscentret
Fastighetschef
Regionchefen i Åboland
Enhetschefer i Åboland

Omsorgsbyrån i Raseborg

Regionchefen i västra Nyland
Enhetschefer i västra Nyland

Omsorgsbyrån i Helsingfors

Regionchefen i mellersta Nyland
Enhetschefer i mellersta Nyland

Omsorgsbyrån i Borgå

Regionchefen i östra Nyland
Enhetschefer i östra Nyland

Omsorgsbyrån i Närpes

Regionchefen i södra Österbotten
Enhetschefer i södra Österbotten

Omsorgsbyrån i Vasa

Regionchefen i mellersta Österbotten
Enhetschefer i mellersta Österbotten

Omsorgsbyrån i Jakobstad

Regionchefen i norra Österbotten
Enhetschefer i norra Österbotten

Tilläggsuppgifter:
Förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi

© 2015 Kårkulla samkommun