Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Carola Isaksson Tfn 0247 431 217
E-post: carola.isaksson@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Fastighetssektionen
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga i samkommunens allmänna datanät. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer

 


Samkommunsdirektören
Beslut 25 / 2.12.2019

Ekonomidirektören

Chefen för EUC
Beslut 11 / 26.2.2020
Beslut 9 / 13.2.2020
Beslut 7 / 29.1.2020


Personalchefen
Beslut 102 / 28.11.2019
Beslut 101 / 28.11.2019

Verksamhetschefen

Regionchefen i västra Nyland
Beslut 1 / 3.2.2020

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut 5 / 30.1.2020
Beslut 2 / 2.1.2020

Regionchefen i östra Nyland
Beslut 4 / 21.1.2020
Beslut 2 / 10.1.2020

Regionchefen i Åboland
Beslut 5 / 29.1.2020

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten
Beslut 112 / 9.12.2019

Regionchefen i norra Österbotten
Beslut 3 / 17.1.2020
 

 

 

 

 

 

© 2019 Kårkulla samkommun