Förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för styrelsens och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats
sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga i samkommunens allmänna datanät efter justeringen.

 

Läs mera

 

 

Tilläggsuppgifter:

Förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck Tfn 0247 431 217
E-post: nina.taxell-ahlback@karkulla.fi


Här hittar du fullmäktiges, styrelsens och de regionala nämndernas föredragningslistor och protokoll:
Fullmäktige
Styrelsen
Revisionsnämnden
Fastighetssektionen
Nämnden för Åboland
Nämnden för Nyland
Nämnden för Österbotten


Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll

Tjänsteinnehavarnas överklagbara delegationsbeslut hålls tillgängliga i samkommunens allmänna datanät. Besluten publiceras tre dagar efter att beslutet fattats. Om dagen för publicering infaller på helgdag finns beslutet tillgängligt från första vardagen därefter.

Läs mer

Samkommunsdirektören
Inga beslut.

Ekonomichefen
Inga beslut.

Chefen för EUC
Beslut A30/25.8.2020
Beslut A31/27.8.2020
Beslut A33/23.9.2020

Personalchefen
Inga beslut.

Verksamhetschefen
Inga beslut.

Fastighetschefen
Beslut A6/17.9.2020

Disponenten för Nyland
Beslut A2 / 6.8.2020

Disponenten för Åboland
Inga beslut

Disponenten för Österbotten
Inga beslut


Regionchefen i västra Nyland

Beslut nr A8 21.9.2020

Regionchefen i mellersta Nyland
Beslut nr A12 19.8.2020
Beslut nr A13 25.8.2020
Beslut nr A14 27.8.2020
Beslut nr A15 21.9.2020
Regionchefen i östra Nyland
Inga beslut.

Regionchefen i Åboland
Beslut A23/21.8.2020
Beslut A24/24.8.2020
Beslut A25/26.8.2020
Beslut A27/26.8.2020
Beslut A29/8.9.2020

Regionchefen i mellersta och södra Österbotten
Inga beslut.

Regionchefen i norra Österbotten
Beslut nr A14/14.9.2020

© 2019 Kårkulla samkommun