Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Sandåkers serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare
Emilia Byggmästar
Tfn 0247 431 690, -657
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Gruppboende, senior
Ebba Braheesplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 635

Lägenhet, senior
Ebba Braheesplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 636

Ungdomsenhet Sandsund
Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 690, 0247 431 657

Sandbackens stödboende
Skolhusgränd 9, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 690

Sandåkers serviceenhet består av två boendeenheter och finns på två verksamhetspunkter. Vi erbjuder boende för unga vuxna samt vuxen- och seniorboende.

Sandåkers serviceenhet (ungdomsboende)

Sandåkers serviceenhet består av två boendeenheter och finns på två verksamhetspunkter. Vi erbjuder boende för unga vuxna, stödboende samt vuxen- och seniorboende.

En boendeenhet för unga vuxna med utvecklingsstörning och autism. Enheten har 9 platser, 7 platser i gruppboende och 2 i lägenhet och 6 platser i stödboende. Vi eftersträvar delaktighet i eget hem enligt personliga förutsättningar, stöder självbestämmande och kommunikation samt upprätthållande av funktionsförmåga och sociala kontakter.

Sandåkers serviceenhet (vuxen och seniorboende)

Enheten har 10 boendeplatser, 5 i gruppboende och 5 i lägenhet. Vi eftersträvar delaktighet i eget hem enligt personliga förutsättningar, stöder självbestämmande och kommunikation samt upprätthållande av funktionsförmåga och sociala kontakter. Enheten erbjuder seniorverksamhet och hemmadagar.

Personalen på Sandåkers serviceenhet består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare av utvecklingshämmade.

 

Soldalens serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Måttisgatan 8, 67600 Karleby

Enhetschef

Carina Forsström
Tfn 0247 431 601
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare
Tiia-Maria Honkonen (Soldalens dagverksamhet)
Tfn 0247 431 374
Camilla Byskata (Katarinegården)
Tfn 0247 431 639

Karlebyboende

Kärravägen 1, 67600 Karleby
Tfn 0247 431 637 
karleby.boende@karkulla.fi

Katrinegården (boende)

Svarvaregatan 1, 67100 Karleby
Tfn 0247 431 640

Soldalens dagverksamhet

Måttisgatan 8, 67700 Karleby
Tfn 0247 431 616 / 0247 431 617

Soldalens serviceenhet har två boendeenheter och en dagverksamhet.

Soldalens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende på Katarinegården. Gruppboendet har sex platser och lägenhetsboendet består av fyra lägenheter. Katarinegården är beläget i närheten av centrum. Dessutom har serviceenheten verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning i Måttis.

Karlebyboendet är ett gruppboende med åtta platser beläget på ett lugnt område nära centrum.

Nyboda serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

Enhetschef

Jennie Kanckos-Sandberg
Tfn 0247 431 605
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare 

Maria Penttinen/Villa Joupers och Irén Häger/AC
Tfn 0247 431 650 / 0247 431 559
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Villa Bergstigen/Stödboenden

Bergstigen 5, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 648

Villa Joupers

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 650

Arbetscentralen

Joupersgatan 1, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 620

 

Nyboda serviceenhet har två boenden och en arbetscentral.

Boendeverksamhet

Inom Nyboda serviceenhets boendeverksamhet finns boendeenheter; Villa Joupers och Villa Bergstigen samt stödboenden.

Villa Bergstigen har sex boendeplatser, varav fem i gruppboende och en i lägenhet. Villa Joupers har elva boendeplatser; fyra gruppboende och sju i lägenhetsboende. Nyboda serviceenhet ger också stöd till stödboende.

Personalen stöder och hjälper brukarna i den egna bostaden/gruppbostaden att klara de vardagliga sysslorna. Vi anpassar boendemiljön efter personens funktionsnedsättning och vi vill ge möjlighet åt hyresgästerna att vara så självständiga som möjligt samt arbetar för delaktighet i samhället.

Personalen är anträffbar under vardagar kl. 15-21 samt helger.

Dagverksamhet

På Nyboda serviceenhet får ca 40 brukare daglig verksamhet. Verksamheten erbjuder sysselsättning inom olika grupper: fastighet, underleverantörsarbete, kök, konst, kommunikation, sinnesstimulering. Vi erbjuder utlokaliserad dagverksamhet på den öppna arbetsmarknaden, till exempel vid butiker, cafeér och restauranger. 

Arbetsgrupperna utgår från det egna önskemålet om innehåll i dagverksamheten och man kan delta i flera grupper enligt individuella arbetsscheman.

Personalen är anträffbar kl 7.30-15.15 på vardagar. 

 

Malms serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 366
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Södermalms boende

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad
Gruppboende: tfn 0247 431 646
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 647

Spireavägens gruppboende

Spireavägen 7, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 645

Ställföreträdare
Micaela Svenlin
Tfn 0247 431 644

Malms serviceenhet består både av gruppboende och av lägenhetsboende.

Södermalm är ett aktivt boende där ingenting är omöjligt.

Spirea är ett autismboende med TEACCH-metoden som arbetssätt. Det innebär strukturerad verksamhet, fasta rutiner och visuellt stöd.

Estetiken är viktig på båda ställena. Alla brukare är delaktiga enligt sin egen förmåga.

Lokaliteter och personal

På Södermalmsgatan finns gruppboende med fyra platser och lägenhetsboende med sex platser. Femton personer jobbar på Södermalmsgatan då brukarna är på boendet.

På Spireavägen finns gruppboende med fem platser. Sju personer jobbar på Spireavägen då brukarna är på boendet.

Lövlundens serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo

Enhetschef

Maria Norrman
Tfn 0247 431 641
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Kristine Gäddnäs
Tfn 0247 431 642
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Lövlundens serviceenhet erbjuder boendeverksamhet i Larsmo med möjlighet till seniorverksamhet.

Lövlundens serviceenhet består av Larsmo boende, som funnits sedan 1988, samt ett nytt lägenhetsboende.

Gruppboendet riktar sig främst till äldre personer och gravt handikappade. Var och en av brukarna är delaktiga efter egen förmåga.

Lokaliteter och personal

Utrymmena är nybyggda eller totalrenoverade. I det nybyggda radhuset finns tre lägenheter. Gruppboendet består av två hus, med fem boare i var hus. Gruppboendet har personal dygnet runt.

Intek serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Kvarnbacksgatan 2, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Katja Lemberg
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare/kansli

Ragnar Sandvik
Tfn 0247 431 681
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare


Tfn 0247 431 609

Intek serviceenhet erbjuder både arbetslivsorienterande service (ALO) och livsorienterande service (LO).

INTEK SERVICEENHET erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning för personer med olika former av funktionsnedsättning.  

Verksamheten omfattar underleverantörsarbeten och egna hantverksarbeten samt sinnesstimulerande och aktiverande uppgifter med beaktande av individens färdigheter, intressen, behov och önskningar. Fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt inslag av vuxenutbildning och social träning ingår också. Verksamheten bygger på regelbundenhet och struktur och erbjuder en god och trygg miljö för interaktion och kommunikation. Vid behov används och utvecklas olika begåvnings-, kommunikations- och andra hjälpmedel. Enheten erbjuder service åt ca 85-90 personer.

Intek serviceenhet har för tillfället verksamhet på två adresser. Montering, Trä och Metall samt Storkök finns på Jakobsgatan 37 i stadsdelen Skata. Funkis, inklusive Strukturgrupperna, Dagliga och Administration finns på Kvarnbacksgatan 2 i centrum. Enheten inväntar nya verksamhetsutrymmen som förverkligas i samarbete med Fastighet Ab Ebba
Kiinteistö Oy. Nybygget finns på Bottenviksvägen 35 och planeras vara inflyttningsklart i början av 2021.

Följ enhetens verksamhet på bloggen,http://lyckaivardagen.blogspot.fi
och på INSTAGRAM: Intek_serviceenhet

Bennäs serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

Enhetschef

Ann-Sofie Liljeqvist


Tfn 0247 431 364
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 633
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bennäs lägenhetsboende

Kvarnbacksvägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 634 / 0247 431 633
blagenhe@karkulla.fi

Lövöboende

Förstevägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 643
lovoboende@karkulla.fi

Lövögården

Förstevägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 619 / 0247 431 613
lovogarden@karkulla.fi

Bennäs serviceenhet består av två boendeenheter samt en arbetscentral.

Bennäs lägenhetsboende

Bennäs lägenhetsboende ger service åt åtta vuxna personer med funktionsnedsättning som hyr lägenhet av Kårkulla samkommun. Boendet ger även stödboendeservice för en person som bor i ett kommunalt hyreshus beläget bredvid boendet.

Av brukarna på lägenhetsboendet är sju brukare borta i jobb eller skola dagtid, medan en brukare är pensionerad, vilket medför att boendet alltid är bemannat. Vardagar arbetar brukarna vid arbetscentralerna Lövögården eller Jakobstads Arbetscentral.

Personalen arbetar utifrån ett socialpedagogiskt arbetssätt, stöder och handleder brukarna individuellt i deras hem med vardagliga sysslor såsom matlagning, klädtvätt, städning etc. De tar även del av kurser som ordnas i DUV:s regi, samt marknader, cafébesök, konserter och danstillställningar och annat som ordnas ute i samhället.

Brukardelaktighet

Alla brukare deltar i sina egna hem med matlagning, städning, handlar och gör sådant som hör till vardagen. De bor i egna lägenheter som är inredda till deras egna hem med personliga saker. Alla har sina egna individuella scheman som de varit med och göra upp för att vardagen ska fungera och för att man ska kunna klara sig så självständigt som möjligt i sin egen lägenhet. Personalen arbetar och handleder hyresgästerna utifrån socialpedagogiska metoder och arbetssätt.

Lokaliteter och personal

Boendet finns på ett bostadsområde i Bennäs centrum. Det består av två radhus. I det ena huset finns fyra servicelägenheter, en personallägenhet, bastuavdelning samt tekniska utrymmen. Det andra huset inrymmer tre servicelägenheter. Alla har inrett sin lägenhet med egna möbler, husgeråd, textilier och saker för att skapa en trivsam och personlig hemmiljö.

Personalteamet består av sju deltidsanställda och en heltidsanställd i chefsbefattning.

Enhetschefen delas mellan Bennäs lägenhetsboende, Lövö boende och Lövögården, som tillsammans benämns Bennäs serviceenhet.

Vår målsättning inom teamet är att erbjuda möjlighet att leva ett så vanligt liv som möjligt. Skapa valmöjlighet och arbeta för ökad självständighet, samt sträva efter så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt.

Lövöboende

Enheten är belägen i Pedersöre och består av gruppboenden; Storstugan med fem platser och tre lägenheter samt Drängstugan som är en skild byggnad på området. Alla åtta brukar jobbar dagtid på Lövögården eller på Intek i Jakobstad, så enheten är tom dagtid.

Boendet finns på en lugn, lantlig naturnära miljö med arbetscentralen Lövögården på samma gård. De som bor på boendet har möjlighet att använda den vackra naturen och den fina trädgården som finns på området. Närheten till arbetsplatsen gör att brukarna kan självständigt gå till och från arbetet. Boendeverksamheten består av boendedelaktighet, fritid, cykling, stadsbesök samt att ta del av dagliga sysslor både inne och ute. Vi strävar efter att ha en så hemlik och trevligt miljö som bara är möjligt.

Brukardelaktighet

Alla som bor på boende är delaktiga i de vardagssysslor som görs i hemmet, både på gruppboendet och i de tre lägenheterna. Man handleder och hjälper brukarna att bli så självständiga som möjligt och att de ska vara delaktiga i vardagssysslorna hemma och i fritidssysselsättning och annat som ordnas ut i samhället.

Lokaliteter och personal

Des om bor i Storstugan/gruppboendet har egna rum som de har inrett med personliga tillhörigheter. För övrigt delar de på kök, vardagsrum, klädvårdsutrymmen samt bastuavdelning. Lokalerna i Drängstugan är ca 40 kvm. De består av stugkök med sovalkov wc och dusch. Alla lägenheter har egna terrasser med stor gårdsplan.

På boendet jobbar sex stycken ordinariepersonal. Personalen finns på plats eftermiddagar/kvällstid samt nätter/morgnar vardagar. Under veckosluten finns det personal dygnet runt. Under kvällstid och veckoslut jobbar två personer, en på Drängstuga och en i Storstugan.

Lövögården

Lövögården är en dagverksamhet ute på landet i Pedersöre. Lövögårdens verksamhet startade 1991 och har under åren formats till en gårdsgrupp med barack, bagarstuga, snickeri och den lilla mangården Erikas. Allt är i lantlig miljö där vi i vår verksamhet vill betona miljömedvetenhet, naturmaterial, fritt skapande, gröna fingrar och ordstävet ”ti arbeit ilag”. Vi söker ständigt lämpliga arbetsuppgifter så att alla ska kunna vara med och känna sig delaktig i arbetet på lantgården.

I dag jobbar 23-27 brukare på Lövögården lite beroende på veckodag. Personalen består av 5-6 personer. Verksamheten är öppen mellan 8-15.30.

För Utegruppen är vedhantering ett viktigt arbete där arbetstagarna tillsammans med sin handledare ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar, att kapa, klyva, sortera, lasta i skottkärra, stapla och till sist köra ut den torkade veden till kunderna. Vintertid består arbetet även av snöröjning, sandning och diverse reparationer för att sedan sommartid övergå till gräsklippning och annan trädgårdsskötsel.

I Bagarstugan kan man vintertid ägna sig åt keramik, tovning, träslöjd, sömnad m.m. Våra hantverk säljs i vår egen lilla butik, och ibland ute på olika basarer. Sommartid flyttas verksamheten ut till trädgårdslandet där vi odlar blommor, grönsaker samt bär som sedan ingår i den dagliga middagen.

Det ges även möjlighet att ingå i Köksgruppen som tillsammans med vår handledande kock tillreder mat åt alla i eget kök och städare våra utrymmen.

Det finns alltid möjlighet att dela sin vecka mellan de olika grupperna både för arbetstagarna och för handledarna. På gården finns det olika grupper så som kommunikationsgrupp, läsgruppen och konstgrupp.

En daglig motionsrunda ingår i schemat och en dag i månaden görs en ”utfärdsdag på jobbet”.

Att i sitt arbete kunna följa årstiderna och dess olika arbetsskeden upplevs som meningsfullt. Det motiverar den personliga utvecklingen och motverkar tristess i arbetet. I det mesta av arbetet på Lövögården passar orden ”ingen kan allt men alla kan något” och det gäller alla både handledare och arbetstagare.

Backebo serviceenhet

REGION
Norra Österbotten

Kontaktuppgifter

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad

Vikarierande enhetschef för korttidsvård

Mia Laakoli-Fors 
Tfn 0247 431 353
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Backebo korttidsvård

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad
Korttidsvård för barn: tfn 0247 431 632

Villa Skata

Josefine Ahlvik, Ställföreträdare: tfn 0247 431 382
Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 354
Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Korttidsvård för tonåringar och vuxna: tfn 0247 431 354

Backebo serviceenhet erbjuder boende och korttidsvård på två verksamhetsställen.

Backebo serviceenhet består av korttidsvård för barn, ungdomar och vuxna (9 platser) och lägenhetsboende (4 platser). Verksamheten finns på två olika verksamhetsställen.

Inom boendeverksamheten arbetar vi för att stöda och hjälpa personen i sitt eget hem och med hemsysslor som hör därtill t.ex. städning, klädvård, inköp. Vi stöder och hjälper personen att ta hand om sig själv och personliga angelägenheter samt tillgodose grundläggande behov såsom till exempel trygghet, mat, vila. Vi stöder och hjälper personen till att få ett fungerande socialt liv.

Vår främsta uppgift inom korttidsvården är att erbjuda avlastning till familjer som har barn och ungdomar med specialbehov. Till korttidsvården kommer man tillfälligt. Verksamheten är flexibel och olika former av korttidsvård erbjuds. Vi utgår från familjernas behov och önskemål vid planeringen.

För de mindre barnen inom korttidsvården är rutiner och att skapa trygghet viktigt. Det behövs en balans mellan tid för lek, utevistelse och möjlighet till avkoppling. Vi har anpassat miljön till barnen och kan erbjuda omväxlande verksamhet. Vi har till exempel nära till parker, skogen, stranden.

För de äldre ungdomarna och vuxna inom korttidsvården har verksamheten också en viktig social betydelse och för dem ingår boendeträning och social träning också i verksamheten. Inom enheten deltar de i hushållssysslor, trädgårdssysslor mm. Man deltar i olika kulturella aktiviteter, handlar i butiker, gör ärenden och utflykter med mera. Tiden att umgås och prata, spela och läsa är också en viktig del av verksamheten. Närheten till stadens centrum är till stor fördel.

På båda enheterna inom korttidsvård strävar vi efter en hemlik miljö som ska kännas trygg. Vi ser barnen och ungdomarna som individer med möjlighet att utvecklas på sitt eget sätt. Eftersom gruppsammansättningen av barnen ofta är olika är det viktigt att vi lär oss att ta hänsyn till varandras behov och att respektera varandra. Att vara tillsammans som grupp, men också ha integritet.

Brukardelaktighet

Inom boendeverksamheten är det viktigt att utgå från personens behov och förmåga att vara delaktig och aktiv enligt egen förmåga. Boendemiljön behöver anpassas till individen och fungerande hjälpmedel utformas. IP-möten och säsongssamtal en viktig grund för ömsesidig överenskommelse.

Lokaliteter och personal

Vid Ebba Brahe Esplandaden finns fem platser för korttidsvård för barn.

Vid Tavastgatan 22 i Villa Skata finns fyra platser i lägenhetsboende och fyra platser vid korttidsvård för ungdomar och vuxna. Verksamheterna finns i skilda byggnader. På enheten jobbar idag 16 anställda. Dagtid jobbar vikarierande enhetschef Mia Laakoli Fors och som ställföreträdare Josefine Ahlvik. Övrig personal är i skiftesjobb och jobbar oftast kvällstid, helger och nätter.  Dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom brukarna är på jobb, i skola eller i dagvård.

.

© 2019 Kårkulla samkommun