Enheter

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna.

Kristallens serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Enhetschef

Linnéa Sjöman
Tfn 0247 431 692
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sundomboende

Kronviksvägen 68, 65410 Sundom
Tfn 0247 431 659 (gruppboende)
Tfn 0247 431 658 (korttiden)
sboende@karkulla.fi

Brändö 

Brändövägen 34 a 1, 65200 Vasa
Tfn 0247 431 593

 

Kristallens serviceenhet består av två enheter, en i Sundom och en på Brändö.

Sundom boende, som enheten i Sundom kallas, byggdes 1995 som ett gruppboende och renoverades våren 2016. Den består idag av en modul för korttidsvård för barn, med plats för 5 brukare i gången. I den andra modulen som är ett gruppboende finns det 4 rum och en skild gavellägenhet. Miljön runt Sundom boende är en lantlig miljö med skog och jordbruk. På gården finns bärbuskar, fruktträd, blommor och örtagård. På samma gård finns även Lantgården, som är en dagverksamhet, som sköter om det mest praktiska utomhus vad gäller djurskötsel och trädgård. 

Behovet av korttidsvård har ökat de senaste åren och i dagsläget har vi över 30 familjer som använder sig av korttidsvården. Längden för vistelsen varierar beroende på brukarens behov. Under skollov erbjuds dygnetrunt-vård. Verksamheten styrs utgående från de individuella behov som finns för tillfället.

Enheten på Brändö är en nyöppnad enhet för korttidsvård för tonåringar/unga vuxna, som inhyses i en hyreslägenhet i ett trevåningshus. Fördelen med Brändö är närheten till Vasa centrum, idrottsanläggningar och en plats att boendeträna med andra i samma livssituation. Vi vill göra brukarna delaktiga i de vardagliga sysslorna så som matlagning, städning, handla mat och lära sig pengars värde.

LOKALITETER OCH PERSONAL

På Sundom boende finns totalt 9 rum som alla har eget wc och dusch. Egna kök och allrum på båda sidorna och ett gemensamt duschrum med bastu. Personalkansli finns mellan modulerna och enhetschefen har sitt kansli i ett rum på korttiden. På korttiden finns även två inhägnade uteplatser med olika lekredskap.

Enheten på Brändö består av 4 sovrum, allrum, kök och toalett. Där finns även ett stort badrum med wc, dusch och bastu.

Vi är totalt 11 personer som jobbar på enheterna. Personal finns tillgängligt nästan dygnet runt, förutom på vardagar när brukarna är på dagverksamhet/ skola.

Brukardelaktighet

På kristallen kan vi erbjuda ett boende i lantlig miljö med närhet till djur och natur. En fin och stor gård som känns inbjudande och trygg. Platser både inne och ute som ger möjlighet till aktivitet eller vila.

Vi vill vara ett hem där man trivs och vill vara. Stödja brukarna i att delta i dagliga sysslor och därmed känna sig delaktiga och vara så självständiga som möjligt. Vi vill att alla skall få uppleva meningsfulla dagar där vi tar tillvara den fina näromgivningen under alla årstider och njuter tillsammans.

 

Kvalita serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontakuppgifter

Reveln 8 A 1, 65610 Korsholm
Trädgårdsvägen 9-11, 65610 Korsholm

Vik. enhetschef

Sandra Lönnbohm (under tiden 23.3.2020-11.1.2021)
Tfn 0247 431 606
fornamn.efternamn@karkulla.fi

 

Kvalita serviceenhet består av två boenden, Reveln och Trädgårdsvägen. Reveln är ett lägenhetsboende med nio radhuslägenheter. Reveln erbjuder även stöd åt personer som bor utanför boendet

Kvalita serviceenhet består av två boenden, Reveln och Trädgårdsvägen. Reveln är ett lägenhetsboende med nio radhuslägenheter. Reveln erbjuder även stöd åt personer som bor utanför boendet. Målsättningen är att erbjuda verktyg för att leva ett självständigt liv.

Trädgårdsvägen är ett boende med fyra gruppboende platser och sju lägenheter. Personalen arbetar och handleder utgående från den enskilda brukarens behov av stöd och handledning. Brukaren är delaktig i vardagen med hjälp av individuella lösningar. På serviceenheten finns personal på plats kvällar, nätter och veckoslut.

Kvadria serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Gnejsgränd 1, 65300 Vasa

Enhetschef

Monica Eklund
Tfn 0247 431 624
fornman.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Zandra Eklund
Tfn 0247 431 629
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Arbetscentralen

Gnejsgränd 1, 65230 VASA

Enhetschef
Monica Eklund
Tfn 024 7431 624
fornman.efternamn@karkulla.fi

Hantverket (butiken)
Tfn 024 7431 626

Handarbetssidan
Tfn  024 7431 565

Underleveranssidan/Snigeltv
Tfn 024 7431 625

Biltvätten
Tfn 024 7431 625

Arbetskonsulent
Ann-Charlotte Nylund
Tfn 024 7431 689

Dagcentret
Magasingatan 12, 65100 Vasa

Ställföreträdare
Pia Lillkåll
Tfn 024 7431 621

Autismsidan
Tfn 024 7431 583

Sundom lantgård
Kronviksvägen 68, 65410 Sundom
Tfn 024 7431 622

Ställföreträdare
Susanne Häggdahl
Tfn 024 7431 623

Kvadrias dagverksamhet Molpe
Flatgrundsvägen 54, 66210 Molpe

Ställföreträdare
Zandra Eklund
Tfn 024 7431 629

Kvadrias serviceenhet erbjuder dag- och arbetsverksamhet på fyra verksamhetsställen.

Kvadria serviceenhet bildades den 1 januari 2013 då Korsholms dagcenter, Vasa arbetscentral, Hantverket och Molpe ic/ac slogs samman.

Arbetscentralen

På Arbetscentralen erbjuder vi både (ALO) arbetslivsorientering  och (LO) livsorientering. Vi jobbar med en del underleverantörsarbeten. Vi handarbetar och pysslar. Vi städar, tvättar och vaxar bilar med mera. En filmgrupp som heter ”Snigel TV” gör olika reportage, tv-serier och sketcher som publiceras på webbsidan www.snigeltv.com.  Även vuxenutbildning och social träning ingår i verksamheten. En arbetskonsulent har hand om utlokaliserat arbete. Arbetskonsulenten söker jobb och handleder på arbetsplatsen. Titta även gärna in på vår hemsida www.multi.fi/kvadraten. Den är under arbete.

Dagcentret

Dagcententret på Magansingatan 12  erbjuder livsorienterande service (LO) för personer med gravt utvecklingsstörnig och  brukare med autismspektrumtillstånd. Vi jobbar socialpedagogiskt utgående från individuella förutsättningar. Arbetsdagen innehåller pysselverksamhet, sinnesstimulering, utevistelse, musikstunder med mera.

Hantverket

I vår butik Hantverket på Handelsesplanaden 26 säljer vi våra produkter som vi tillverkar. Där jobbar även en grupp med små snickerijobb, handarbete, pyssel med mera.

Molpe ic/ac

Till Molpe ic/ac kan du komma på arbetsträning, arbetsverksamhet i  rehabiliterande syfte, lönesubvention eller via kommunen med betalningsförbindelse. Vi jobbar med underleverantörsarbeten inom plast, metall- och förpackningsbranschen. Vi gör också vedarbeten och tillverkar trädgårdsmöbler. Vi ger också möjlighet till fysiska aktiviteter som dagliga promenader. Vi har också inslag av vuxenutbildning och social träning.

Sundom Lantgård 

På Lantgården bedrivs daglig verksamhet. Lantgården startade 1997. Cirka tio personer med funktionsnedsättning arbetar på Lantgården, varav några kombinerar lantgårdsarbetet med annan daglig verksamhet. Från personalens sida jobbar två handledare och 1-2 assistenter på Lantgården.

På Lantgården utförs mycket kroppsarbete. Speciellt mycket arbete finns under vår, sommar och höst. Då tar vi hand om den stora gården med bl.a. gräsklippning och skötsel av odlingar. På vardagarna sköter man också djuren. På vintern arbetar vi med olika snickeri arbeten, vävning och andra hantverk. Vi använder i stor utsträckning material från naturen. Utomhus är man sysselsatt med snöskottning och vedarbete. Ibland får Lantgården också beställningsjobb utifrån. Det kan vara fråga om bär- och äppelplockning, vedklyvning eller andra insatser.

Arbetet som utförs på Lantgården ger ett snabbt och synligt resultat vilket ger arbetarna tillfredsställelse. Verksamheten har stort fokus på gröna värderingar samt handledning i samarbete och social träning.

Kronans serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

Enhetschef

Ann-Katrin Hietanen
Tfn 0247 431 361
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tommy Remsu
Tfn 0247 431 660
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Vasaboende

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa
Tfn 0247 431 660, 0247 431 661
vboende@karkulla.fi

Storsvedens boende

Storsvedsvägen 8 B, 65410 Sundom
Tfn 0247 431 598

Ställföreträdare
Maria Harju
Tfn 0247 431 597

Sjukskötare
Sofia Valsberg

"Lillsveden"
Storsvedsvägen 8 A 12
Tfn 044 7581 365

 

Kronans serviceenhet består av två boendeenheter och en speciallägenhet.

Vasaboende

Vasaboendet öppnades den 25.1.2010 och har 16 platser, består av gruppboende med 6 + 5 platser och lägenhetsboende med 5 platser. Fastigheten ägs av DUV Vasanejden.

Gruppboendet har 10 rum + en lägenhet fördelat på två moduler. Alla rum har eget badrum. Här bor unga vuxna med olika funktionsnedsättningar. De är alla på daglig verksamhet dagtid. På gruppboendet tillreds maten dagligen tillsammans med brukaren. Personalen handleder i olika hemsysslor så att brukaren ska känna sig delaktig. Personalen och brukaren äter tillsammans. På boendet ges handledning och stöd i det vardagliga livet efter brukarens individuella behov.  Vi strävar efter att hitta på olika aktiviteter så som promenader, utflykter, bio m.m. Möjlighet till att få leva ett aktivt liv är en av grundpelarna i verksamheten.

Lägenhetsboendet finns på övre våningen och består av fem lägenheter. De är 40 kvadratmeter stora och har eget kök och badrum. Målsättningen är att hyresgästerna ska vara så självständiga som möjligt, men ändå ha nära till personal för stöd och handledning i vardagen. Hyresgästerna erbjuds handledning utgående från deras individuella behov.  Hyresgästerna är på olika dagliga verksamheter under vardagarna. Brukarna är unga vuxna med olika funktionshinder, därför är olika aktiviteter mycket viktigt för dem. På lägenhetsboendet finns även ett allrum, där hyresgästerna kan umgås. I allrummet finns möjlighet till tv, brädspel och pyssel. Målsättningen med allrummet är att hyresgästerna ska ges möjligheten att umgås tillsammans.

 

Storsvedens boende

är ett seniorboende som inledde sin verksamhet februari 2016 på Storsvedsvägen 8 B i Sundom.

Inne på boendet bor 9 brukare och en bor i en lägenhet. Brukaren som bor i skild lägenhet får sin service på boendet. Här bor seniorer med olika funktionsnedsättningar. Alla rum har eget badrum.  På boendet tillreds maten dagligen, förutom lunchen som på vardagar kommer från AC. Personalen och brukarna äter tillsammans.  Personalen handleder och stöder i olika hemsysslor så att brukaren ska känna sig delaktiga utgående från deras förutsättningar och individuella behov. Aktiviteter ordnas på boendet utgående från brukarnas önskemål, samt att man deltar i program som ordnas av utomstående om brukare så önskar. 

Speciallägenhet "Lillsveden"

På området i en radhuslänga finns en verksamhet uppbyggd för en brukare med egen personal. Verksamheten startade januari 2019. 2 lägenheter har sammanlänkats för att skapa utrymme för både brukare och personal.

 

Korallens serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Monavägen 8, 65610 Korsholm
Tallgränd 2-4 E12, 66530 Kvevlax

Enhetschef

Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Ulrica Hoppela
Tfn 0247 431 652
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Korallens serviceenhet har två boenden i Korsholm, ett på Monavägen i Smedsby och ett på Tallgränd i Kvevlax.

Korallens serviceenhet har två boenden i Korsholm, ett på Monavägen i Smedsby och ett på Tallgränd i Kvevlax. Boendet på Monavägen är ett boende för seniorer, för personer med specialbehov och/eller grava funktionsnedsättningar. Enheten består av 15 boendeplatser. På Monavägen finns personal dygnet runt.

Boendet i Kvevlax består av åtta lägenheter. Hyresgästerna får stöd i vardagliga sysslor. Målsättningen är att erbjuda verktyg för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut.

Sydboda serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Vik.enhetschef

Eivor Lillås (under tiden 23.3.2020-22.3.2021)
Tfn 0247 431 607
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 664
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boende på Sjömansgatan

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad
Tfn 0247 431 665

Dagverksamheten på Västra Långgatan

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad 
Tfn 0247 431 627

Sydboda serviceenhet består av dagverksamheten och boendet som finns på Sjömansgatan 4 i Kristinestad.

 

Dagverksamheten

Dagverksamheten är 275 m2 och består av fyra grupprum som används av brukarna, kök/matsal, sinnenas gym samt ett kansli där enhetschefen sitter två dagar i veckan. På gården finns ett litet snickeri som vi har tillgång till vissa tider i veckan.

Dagverksamheten erbjuder en skyddad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning där vi strävar efter att erbjuda meningsfullt arbete och sysselsättning enligt den enskilda brukarens önskemål och förmåga, både på arbetscentralen och inom den öppna arbetsmarknaden.

Verksamheten består av tre olika arbetsgrupper med varsin handledare, som till sin sammansättning är heterogena när det gäller brukarnas ålder, kön och grad av funktionsnedsättning. Att var och en ska trivas och ha möjlighet till utveckling är avgörande i valet av arbetsgrupp för varje enskild brukare.

Förutom så kallat produktivt underleverantörsarbete sysslar grupperna med annan alternativ verksamhet i form av hushållssysslor, skönhetsvård, massage, data, hobby, promenader, butiks- och cafébesök, individuella träningsuppgifter samt sinnesstimulering. En köksansvarig handledare tillreder dagligen tillsammans med brukare dagens lunch.

För de brukare som är i behov av vila under dagen ges möjlighet därtill. För brukare med samma intressen ordnas så kallad tvärgruppsverksamhet i form av t.ex. slöjd, sittgymnastik, skivråd, tidningsgruppen och allsång där man kan delta ur olika grupper. I grannhuset har grupperna möjlighet att på bestämda tider använda sig av gymnastiksalen för att t.ex. spela innebandy. Några av brukarna arbetar utlokaliserat på butik och åldringshem. Brukarna deltar också tillsammans med personalen på olika marknader och basarer och säljer egentillverkade produkter.

Två av brukarna sitter med i det regionala brukarrådet och deltar i möten ca 4 ggr/år. På enheten hålls säsongssamtal där brukarna får framföra sina önskningar och sitt servicebehov.

Boende 

Boendet är ett grupp-, lägenhets- och korttidsboende med 11 platser för personer med funktionsnedsättning. Boendet är uppdelat i två spegelvända sidor; röda sidan och gröna sidan, med ett personalkansli i mitten. Personal finns från eftermiddag till följande morgon, boendet står som regel tomt mellan kl. 9.30 – 15 då brukarna är på jobb. Enhetschefen finns på boendet tre dagar i veckan.

Vår målsättning är att brukarna ska få skapa ett hem som de trivs i och fungera så självständigt som möjligt. De ska få påverka sin situation och vara delaktiga i de beslut och aktiviteter som rör dem själva. Inlärning och utveckling sker i vardagen där vi arbetar med respekt för individen, betraktar hans/hennes behov av integritet och privatliv samt anpassar boendemiljön efter personens funktionshinder. Husmöten hålls kontinuerligt tillsammans med personal där brukarna får föra fram sina ärenden och åsikter. Säsongssamtal hålls årligen.

Brukarna stöds och hjälps med städning, klädvård, hushållssysslor, inköp m.m. Personalen hjälper också till med skötsel av hälsa och hygien samt ger möjlighet till avskildhet och umgänge. Genom att upprätthålla kontakter till släkt och vänner, knyta nya sociala kontakter samt genom att delta i samhällslivet stöds brukarnas sociala liv. Vissa av brukarna har egen stödperson.

Från boendet deltar man så ofta som möjligt på de evenemang som ordnas av DUV samt i andra aktuella evenemang i nejden som t.ex. revy, marknader och konserter. Vi samarbetar också med Eskoo Merituuli och Café Tinka och ordnar Pop-up café Trattoria Tranquillo där brukarna är med och arbetar på caféet under en dag eller helg några gånger i året. (Boendet är under renovering från och med juni 2018 och brukarna bor tillfälligt på Lappfjärdsvägen 8-10. Renoveringen beräknas ta cirka ett år.)

 

Nygränd serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Nygränden 1, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 662 | 0247 431 668 | 0247 431 669

Vik. enhetschef t.o.m 14.6.2021

Jennifer Ståhlgård
Tfn 0247 431 631
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Cecilia Wikström

Tfn 0247 431 668
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nygränd serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt korttidsvård i Närpes.

I gruppboendet bor tio personer och i anslutning till huset finns två brukare i varsin lägenhet. Där till finns tre platser för korttidsvård. Brukarna på Nygränd serviceenhet är ett ungt gäng mitt i livet. Vardagar dagtid är alla borta i jobb eller skola, men kvällar och helger är det full fart. Precis som i vilket hem som helst hör det till att man hjälps åt med matlagning och städning. Vi tar del av kurser som ordnas i DUV och Vuxeninstitutets regi och vi åker gärna i väg då det ordnas marknader, danser, revyer eller annat trevligt. Café- och restaurangbesök är givna inslag.

Brukardelaktighet

Våra brukare deltar årligen i säsongssamtal. Varje brukare har en kontaktperson.

Vi har ett så kallat brukarråd i Sydösterbotten. Tre brukare från Närboda serviceenhet/dagverksamheten ingår i brukarrådet tillsammans med två brukare från Sydboda serviceenhet/dagverksamheten i Kristinestad. Brukarrådet ska föra brukarnas talan och träffas till möten fyra gånger/år tillsammans med en sekreterare.

Lokaliteter och personal

Boendet finns på ett nytt bostadsområde i Kåtnäs i nära anslutning till Närpes centrum. Vårt boende är ett nybygge i bruktaget 1.9.2016. Vi har gångavstånd till affärer, banker och caféer i centrum. Det är också promenadavstånd till Närboda serviceenhet/dagverksamheten.

På boendet jobbar tretton personal i skiftesarbete. Enhetschefen har sitt kontor på Nygränd och är i tjänst vardagar dagtid. Normalt är boendet stängt vardagar från kl. 9 tills brukarna på eftermiddagarna kommer hem från jobb och skola.

Närboda serviceenhet

REGION
Mellersta och södra Österbotten

Kontaktuppgifter

Gammelvägen 117, 64200 Närpes

Enhetschef

Sara Eriksson 
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Mirja Nordman (boende)
Maria Senkas (dagverksamheten)
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boendet

Gammelvägen 117, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 663 | 0247 431 667

Dagverksamheten på Nybrovägen

Nybrovägen 4, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 544 / 0247 431 545 / 0247 431 546 / 0247 431 577

Närboda serviceenhet består av boendet på Gammelvägen och dagverksamheten på Nybrovägen i Närpes. Boendet erbjuder seniorverksamhet.

Boendeverksamhet

Boendet är ett grupp- och lägenhetsboende med 12 platser för äldre personer med funktionsnedsättning. Boendets ena boendesida fungerar som seniorboende. Även yngre personer som är i behov av en lugnare miljö kan använda boendets tjänster. För personer som inte längre deltar i dagverksamhet ordnas lättare sysselsättning på boendet alla vardagar. Rummen får var och en inreda med egna möbler och saker. På Gammelvägen jobbar personal dygnet runt. På boendet arbetar vi för att hyresgästerna ska trivas. Vi ger dem stöd för att de ska kunna delta i de dagliga sysslorna och fungera så självständigt som möjligt. Vår stävan är att alla ska ha en individanpassad, meningsfull vardag och hitta sin plats i tillvaron.

BRUKARDELAKTIGHET

På boendet deltar brukare i matlagning, städning och trädgårdsarbete men man gör också besök och utfärder. De flesta brukare deltar regelbundet i kurser som ordnas utav DUV i samarbete med Närpes vuxeninstitut så som sång på med oss varannan tisdag under vinterhalvåret. Under vinterhalvåret, varannan torsdag deltar även den del brukare i bowling. Det ordnas av DUV i samarbete med Närpes vuxeninstitut. En gång i månaden, med uppehåll under sommaren, ordnar DUV lördagsträffar med olika aktiviteter där brukare från hela enheten deltar. En del brukare åker på sommarläger och flera brukare har egna stödpersoner som de träffar regelbundet.

Dagverksamhet

Dagverksamheten håller öppet dagtid under vardagar, här erbjuds LO (livsorienterad verksamhet) och ALO (arbetslivsorienterad verksamhet). 26 brukare är inskrivna i vår verksamhet. Vi erbjuder olika slag av sysselsättning och brukarna ges möjlighet att delta i terapier som fysio-, musik- och talterapi om sådana beviljats. Vår målsättning är att stöda brukarna i att fungera så självständigt som möjligt och hjälpa dem bli mer delaktiga. Vi arbetar för att varje brukare ska uppleva vardagen meningsfull och stimulerande. Vår strävan är att främja brukarnas delaktighet och sysselsättning. På dagverksamheten jobbar vi en hel del med underleverantörsarbeten. Vi har god kontakt till flera företag i kommunen, men söker ständigt nya samarbetspartners. Vi samarbetar också med NärpesVuxeninstitut, DUV, Närpes församling och Hoppets Stjärna.

Vuxeninstitutet och DUV ordnar varje termin anpassade kurser för vårt behov. Församlingen ordnar månatliga träffar och inför högtider som påsk och jul är andakter ordnade av församlingen ett givet inslag. I övrigt uppmärksammar vi födelsedagar och följer årstiderna. Två arbetsgrupper har i flera år varit två eftermiddagar i veckan till Hoppets stjärnas lokaliteter för att sortera och packa kläder.På dagverksamheten finns vår egen lilla hantverkarbod där vi saluför olika produkter vi gjort. Boden är öppen för alla.

BRUKARDELAKTIGHET

Varje arbetsdag ordnas morgonsamling i arbetsgrupperna. Då ges aktuell information, arbetsdagen planeras och brukarna kan komma med önskemål. Årligen hålls planeringsdag för brukarna där man vill få fram brukarnas önskemål och intressen kring jobb och sysselsättning på dagverksamheten. Under denna dag lyssnar man även efter brukarnas önskemål kring utflykter, besök och resor. I mån av möjlighet ordnas besök till t.ex. teater, shoppingcenter, caféer mm. Brukare på enheten ingår även i brukarrådet i Syd-Österbotten.  Brukarrådet ska lyfta aktuella ärenden och föra brukarnas talan. Brukarrådet träffas till möten fyra gånger per år tillsammans med en sekreterare. Våra brukare deltar årligen i säsongssamtal. Sedan augusti 2014 finns dagverksamheten närmare Närpes centrum. Vi kan nu ta större del av vad som händer i centrum samtidigt som vi har närmare till affärer, banker och caféer.

© 2019 Kårkulla samkommun