Västra Nylands brukarråd

Medlemmar 2017-2020

Gun Sundqvist
Stefan Holmberg
Cedrik Krook
Andrea Westerlund
Daniela Lindholm
Sekreterare Lotta Mutanen (vik. Johanna Martin)

2019

PM 1.11.2019
PM 6.9.2019

PM 10.5.2019
PM 15.3.2019

2018

PM 7.11.2018
PM 27.9.2018
PM 1.6.2018

2017

PM 8.12.2017
PM 3.10.2017
PM 16.2.2017
PM 9.1.2017

2016

PM 12.9.2016
PM 2.5.2016
PM 10.3.2016

2015

PM 12.11.2015
PM 10.9.2015
PM 24.4.2015

PM 12.2.2015

2014

PM 22.9.2014
PM 25.4.2014
PM 28.2.2014

© 2019 Kårkulla samkommun