Mellersta Österbottens brukarråd

Medlemmar 2017-2020

Stina Lähdesmäki
Maria Wallén
Annika Laakso
Malin Rönnblad
Tony Pått
Sekreterare Janek Bergman

2019

12.12.2019
17.10.2019
2.4.2019
27.2.2019

2018

PM 6.11.2018
PM 19.9.2018
PM 11.4.2018
PM 15.2.2018

2017

PM 7.11.2017
PM 26.9.2017
PM 15.5.2017
PM 27.2.2017

2016

PM 22.11.2016
PM 12.9.2016
PM 23.5.2016
PM 29.2.2016

2015

PM 7.12.2015
PM 7.9.2015

PM 26.5.2015
PM 3.2.2015

2014

PM 16.12.2014
PM 27.5.2014

© 2019 Kårkulla samkommun