Personalpolitik

Kårkulla samkommuns mål är att vara en god arbetsgivare, att ha en yrkeskunnig och brukarinriktad personal samt att ha en välmående och välmotiverad personal.

Personalberättelse 2018Personalstrategi 2018 - 2020

Samarbetskommittén 2018-2021

Arbetsgivarparten

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör
Ann-Catrine Vuolle, regionchef i norra Österbotten
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef
Jeanette Gripenberg, personalchef

Arbetstagarparten

Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Susanna Agge
Hans Rosenberg
Carita Lindblom
Mikaela Othman
Fanni Sundell
Heidi Ehrnström
Mona Eriksson
Petra Kock-Hautamäki

© 2019 Kårkulla samkommun