Att jobba inom Kårkulla samkommun

Inom Kårkulla samkommun arbetar yrkesgrupper med utbildning på olika nivåer inom social- och hälsovårdsbranschen. Vi behöver bl.a. närvårdare, enhetschefer, handledare, socialarbetare, psykologer och pedagoger. Arbetsspråket är svenska. Inom många av våra enheter har man möjlighet att arbeta deltid eller göra kortare inhopp vilket är en bra möjlighet för t.ex. studerande. Vikarier behövs för kortare och längre perioder och störst är vikariebehovet i mellersta Nyland.

SOMMARARBETARE 2017

Följande personer gynnades i utlottningen av sommarjobb på Kårkulla:

ÅBOLAND

EUC
Julia Karlsson, Susanna Ehrnström, Malin Zetter och Emma Sauso

ÖPPNA VÅRDEN
Ingrid Lindblom, Elin Lindblom, Ellen Lindström och Ellen Anckar

FASTIGHETSSIDAN
Dennis Eriksson och Vidar Lepola

NORRA ÖSTERBOTTEN
Ina Långbacka, Charlotta Kankainen, Mathilda Svenfelt , Emilia Prittinen och Emma Muukkonen

MELLERSTA OCH SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Philip Petersson, Louise Marttila, Jennie Eklund, Josephine Isuls och Emilia Liljeqvist

ÖSTRA NYLAND
Amy Mikkonen, Meli Sandström och Sarah Haglund

MELLERSTA NYLAND
Malin Lillhannus, Johan Beijar och Jenna Huvinen

VÄSTRA NYLAND
Anton Westerlund, Lee-Oliva Wenberg,Filippa Wikholm och Amanda Salin


Lönen är 780 euro för 4 veckor, arbetstiden är 6 timmar/dag och 30 timmar/vecka. Sommarjobben består av service-, vård- och dagvårdsarbete.
Sommararbetet sker i två perioder antingen under tiden 5.6 - 30.6.2017 eller 3.7 - 28.7.2017.

Lediga jobb i Åboland

En vårdare till Fyrväpplingens serviceenhet inom Expert- och utvecklingscentret i Pargas
En vårdare till Kirjala lägenhetsboende Lyan inom Bäckåkergårdens serviceenhet i Pargas

Lediga jobb i Österbotten

En personlig hjälpare i tidsbunden anställning i deltid till Intek serviceenhet i Jakobstad (3020)
En vårdare i tidsbunden anställning i deltid till Backebo serviceenhet i Jakobstad (1038)
En vårdare i tidsbunden anställning i heltid till Intek serviceenhet i Jakobstad (993)
En tf enhetschef i tidsbunden anställning till Bennäs serviceenhet (428)

Lediga jobb i Nyland

En tf vårdare till Fyrens serviceenhet i Hangö
En tf vårdare till Ringvägarnas serviceenhet i Grankulla
Ett köksbiträde i deltid till Utterbäcks serviceenhet i Borgå
En vårdare i heltid till Västerledens serviceenhet i Grankulla

 

ÖPPEN ANSÖKAN

Är du intresserad av inhopp, vikariat eller sommarjobb? Du kan fylla i en öppen ansökan här.

Längre vikariat och tillsvidareanställningar lediganslås ovan.

© 2015 Kårkulla samkommun