Att jobba inom Kårkulla samkommun

Inom Kårkulla samkommun arbetar yrkesgrupper med utbildning på olika nivåer inom social- och hälsovårdsbranschen. Vi behöver bl.a. närvårdare, enhetschefer, handledare, socialarbetare, psykologer och pedagoger. Arbetsspråket är svenska. Inom många av våra enheter har man möjlighet att arbeta deltid eller göra kortare inhopp vilket är en bra möjlighet för t.ex. studerande. Vikarier behövs för kortare och längre perioder och störst är vikariebehovet i mellersta Nyland.

Sommarjobb
Liksom tidigare kommer Kårkulla samkommun även i år att lotta ut sommarjobb, totalt 30 stycken. Arbete finns i Åboland, Österbotten och Nyland. Sommarjobben är avsedda för ungdomar i åldern 16-17 år och vilka behöver arbetslivserfarenhet. Lönen är 780 euro för 4 veckor, arbetstiden är 6 timmar/dag och således 30 timmar/vecka. Sommarjobben består av olika service-, eller vårdarbeten. Sommararbetet sker i två perioder antingen under tiden 4.6 - 1.7.2017 eller 2.7 - 29.7.2017. Blanketten skall vara inlämnad senast 26.3.2018 för att personen skall vara med i utlottningen av sommarjobben.

Lycka till i utlottningen!
vik. personalchef Eva Isaksson-Holmberg
Anmälningsblankett, sommarjobb

 

Samkommunens samtliga lediga jobb finns på Laura (det elektroniska rekryteringssystemet).

Lediga jobb i Åboland

En vårdare till Triangelns serviceenhet inom Expert- och utvecklingscentret i Pargas (906)
En enhetschef till Bläsnäs serviceenhet i Pargas (71)

Lediga jobb i Österbotten

Semestervikarier till Nygränd och Närboda serviceenheter i Närpes

Lediga jobb i Nyland 

En vårdare till Österby serviceenhet i Ekenäs (NO33)
En enhetschef till Västerledens serviceenhet i Kyrkslätt (61)
En vårdare till Västerledens serviceenhet i Kyrkslätt (664)
En vårdare till Västerledens serviceenhet i Kyrkslätt (671)
En vårdare till Majparkens serviceenhet i Helsingfors (658)
En vårdare till Södis serviceenhet i Borgå (1312)
En vik. handledare till Södis serviceenhet i Borgå (915)
En vik. handledare till Södis serviceenhet i Borgå (733)
Ett vårdbiträde till Södis serviceenhet i Borgå (1315)
En vårdare i heltid till Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs (623)
En enhetschef till Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs (58)

 

ÖPPEN ANSÖKAN

Är du intresserad av inhopp, vikariat eller sommarjobb? Du kan fylla i en öppen ansökan här.
Längre vikariat och tillsvidareanställningar lediganslås ovan.

 

© 2015 Kårkulla samkommun