Brukare & anhöriga Service Enheter Förvaltning Anställda Materialbank
Aktuellt

Aktuellt

Styrelsemöte 24.5.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 24.5.2018 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 18.05.2018.

Ordnandet av specialomsorgstjänster och annan funktionshinderservice på svenska

Ordnandet av specialomsorgstjänster och annan funktionshinderservice på
svenska i samband med vård- och landskapsreformen
(JM Marcus Henricson)

Detta inlägg postades i 11.05.2018.

Seminarium om delaktighet och självbestämmande

Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor
- seminarium om delaktighet och självbestämmande

8.5.2018 kl. 8.30-16, Campus Åbo, Henriksgatan 7, Åbo


Hur kan vi professionella och anhöriga stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning till största möjliga självständighet? I Sverige har man utvecklat en modell den s.k. delaktighetsmodellen, som stöd för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Delaktighetsmodellen har fått spridning i stora delar av Sverige under de senaste åren. Vi har den stora glädjen att få docent Ann-Christine Gullacksen som utvecklat modellen och utvecklings-konsult Rosemarie Hejdedal från Skåne till Åbo.

FDUV och Kårkulla samkommun står som värd för seminariet. Under seminariet får vi höra om verksamhet och arbetssätt som befrämjar delaktighet och självbestämmande av professionella och av personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV presenterar aktuella projekt och verksamhet som stöder och utvecklar delaktighet.

Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare och andra intresserade.

Läs mera här

Detta inlägg postades i 18.04.2018.

Job Shadow Day 25.4

Job Shadow Day är för personer som på grund av livssituation, sjukdom eller skada har svårt att hitta arbete. Jobbskuggning hjälper människor att hitta och bekanta sig med ett drömjobb. Jobbskuggaren lär sig hur sitt drömjobb görs i verkligheten. Arbetsgivare ger en intresserad människa möljigheten att bekanta sig med en arbetsdag på det valda jobbet. Kontaktpersonen på Vates är: marianne.pentikainen@vates.fi

Läs mera här

Detta inlägg postades i 18.04.2018.

Jeanette Gripenberg ny personalchef

Kårkulla samkommuns styrelse har valt Jeanette Gripenberg till ny personalchef. Gripenberg jobbar idag som avdelningsskötare vid Ålands hälso- och sjukvård. 

Detta inlägg postades i 04.04.2018.

Styrelsemöte 1.3.2018

Föredragningslistan för styrelsemötet 1.3.2018 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 23.02.2018.

Kårkulla skeptiskt till privatägt svenskt vårdbolag

Kårkulla har inte varit med och planerat ett allfinlandssvenskt vårdbolag. Tvärtom har Kårkulla medvetet hållits utanför, säger samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt. Tanken på att koncentrera all svenskspråkig vård i ett och samma bolag som till största delen är privatägt ser hon som mycket problematisk.

http://kommuntorget.fi/social-och-halsovard/karkulla-skeptiskt-till-privatagdt-svenskt-vardbolag/

Detta inlägg postades i 30.01.2018.

Kvalitetsmätning ur anhörigperspektiv för år 2017

Kårkulla samkommun värdesätter Er respons på den service er anhörige erhåller. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Svaren behandlas konfidentiellt. Resultaten användas för kvalitetsförbättring på alla nivåer inom samkommunen. Ledningsgruppen beslutar om korrigerande åtgärder som gäller hela samkommunen. Blanketten kan även skrivas ut och postas till Kårkulla samkommun/EUC, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala. Deadline 31.1.2018.

https://link.webropolsurveys.com/S/357975A05CDDB348

Tack!

Detta inlägg postades i 08.01.2018.

Pressmeddelande: Styrelsen 14.12.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde den 14.12.2017 i Helsingfors

 Styrelsen godkände brukarstrategi 2018-2020 för Kårkulla

 Styrelsen godkände Kårkulla samkommuns brukarstrategi vars syfte är att säkra kvalitativt god omsorg för brukarna. Brukarstrategin beskriver hur samkommunens värderingar förverkligas för brukarna och kvalitetskriterier och kvalitetsmål definieras utifrån brukarnas välbefinnande.  

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 14.12.2017.

Seminarium om förverkligandet av KEHAS-programmet

Plats: SFV Festsalen, Georgsgatan 18 A, 00130 Helsingfors Tid: 30.1.2018 kl. 12.00 – 16.00

 Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning, anhöriga, personal inom området, sakkunniga, beslutsfattare och alla övriga intresserade av boendeprogrammets förverkligande.

Läs programmet HÄR

Detta inlägg postades i 05.12.2017.

Styrelsemöte 23.11.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 23.11.2017 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 16.11.2017.

Pressmeddelande: Fullmäktige 11.10.2017

Kårkulla samkommuns fullmäktige sammanträdde i Tammerfors 11.10.2017.

Fullmäktige valde ledamöter till styrelsen, de regionala nämnderna och revisionsnämnden 2017-2021. 

Läs pressmedelandet i sin helhet här

Detta inlägg postades i 12.10.2017.

Fullmäktigemöte 11.10.2017

Föredragningslistan för fullmäktigemötet finns publicerad här

Detta inlägg postades i 09.10.2017.

Pressmeddelande: Styrelsen 28.9.2017

Kårkulla samkommuns styrelse sammanträdde 28.9.2017
Styrelsen godkände förslaget till budget- och ekonomiplan 2018-2020  |  Byggprojektet på Elovägen i Helsingfors framskrider

Pressmeddelande i sin helhet finns publiserad här

Detta inlägg postades i 29.09.2017.

Styrelsemöte 28.9.2017

Föredragningslistan för styrelsemötet 28.9.2017 finns publicerad här

Detta inlägg postades i 22.09.2017.

Äldre inlägg Stäng aktuellt
© 2015 Kårkulla samkommun